پروفایل سپیده حیدری

سپیده حیدری انجام امور ثبتی شرکتها
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران-تهران-تهران

تنظیم صورتجلسات شرکتها و موسسات و ثبت در سامانه اداره ثبت شرکت ها

 ثبت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص و موسسه غیر تجاری

ثبت برند

نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص

ثبت نام کد اقتصادی

ثبت اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری شرکت ها

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

  • کارمند اداری

    تهران ثبت

    1396/03 - حالا