پروفایل سمیرا طاعتی

سمیرا طاعتی کارشناس ثبت و تغییرات و برند
15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران-تهران-تهران

ثبت انواع شرکت

ثبت انواع تغییرات و تمامی مجامع و صورتجلسات

تشکیل پرونده و کداقتصادی

کارت بازرگانی و کارت عضویت

ثبت برند ،ثبت طرح صنعتی،ثبت اختراع

اخد جواز تاسیس

اخذ پلمپ دفاتر قانونی

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • کارشناس ثبت و تغییرات و برند و مدیرقرارداد

  ایلیا

  1385/03 - 1400/06

آموزش

 • کارشناسی ارشد

  علامه طباطبائی

  1386/07 - 1390/04

  و کارشناسی زبان