پروفایل مسعود شمس

مسعود شمس مذاکره کننده برای دریافت نمایندگی از شرکتهای خارجی - مذاکرات تجاری - صادرات و واردات
32 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران-البرز-کرج

بنده ۳۴ سال در ارتباط با رشته های بازرگانی مرتبط با طرحهای داروئی ( ثبت دارو و مکملهای غدائی – تکنولوژی – انتقال تکنولوژی و خدمات –  صادرات و واردات فعالیت کرده ام و اخیرا با نوشتن طرح تحول اقتصاد و اشتغال پایدار در مناطق روستائی و شهری به انتقال تجربیات خود در زمینه شروع نمودن مشاغل خانگی براساس تکنولوژیهای روز پرداخته ام . 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید