پروفایل منا حیدری

منا حیدری خدمات اینترنتی
12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران-خوزستان-بندرماهشهر

۱۲ سال سابقه کار – لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید