پروفایل عبادالرحمن حیدری

عبادالرحمن حیدری دانشجوی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین‌المللی اهل بیت ع
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران-تهران-کهریزک

من از دوره کارشناسی پوهنحی شرعیات دانشکده فقه و قانون کاملا بخش حقوق از افغانستان فارغ گردیدم ومدت یک سال مینحیث کارمند اجتماعی در پروژه بنیاد آغا خان در افغانستان کار کردم ، وبعد مدت یک سال هم در دفتر احمد مسعود مینحیث استاد عقیدتی درافغانستان کارکرده  ام  وهم مدت یک سال در وزارت  امور مهاجرین افغانستان مینحیث مدیر اداری کار کردم ودرضمن مدت شش ماه هم در مکتب امید به سوی آینده مضامین اسلامی را تدریس کردم  و بعد بنا بر حالا ت نابهنجار افغانستان در دانشگاه بین‌المللی اهل بیت تهران در رشته حقوق جزا و جرم شناسی بخش کارشناسی ارشد به شکل بورسیه ب موفق شدم وحالا اینجا درس خود را آغاز کردم ونیاز به کار دارم که هم بتوانم درس خود را بخوانم وهم بتوانم در آمدی داشته باشم که مصرف دانشگاه خود را به دست بی آورم   اگر کاری معرفی کنید که آغاز به کار کنم  درصورت که به دروس ام لطمه واردونکند از شما خوشحال  خواهم شد ومدیون احسان شما هم خواهد بود 

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

گواهینامه

 • کارشناسی ارشد

  از دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم السلام تهران

  1400/01 - 1400/12

  فعلا این دانشگاه درحال تحصیل هستم در بخش حقوق جزا و جرم شناسی بخش کارشناسی ارشد تاحال تمام نکرده ام

آموزش

 • کارشناسی ارشد

  دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم السلام تهران

  1400/01 - 1400/01

  فعلا اینجا در حال تحصیل هستم در بخش کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی وتمام نکرده یک ترم اش تازه خلاص شده