پیش حسابرسی قانونی

پیش حسابرسی قانونی

حسابرسی یعنی بررسی حساب ها بر اساس خواسته برخی ذینفعان. در حسابرسی مورد درخواستی ذینفعان راستی آزمائی می شود و درست یا غلط بودن آن مشخص شود. معمولا شرکت ها به دلایل متفاوت و در زمان های مختلف توسط برخی ادرات، سازمانها، بانکها و یا سهامداران حسابرسی می شوند. در این مقاله هدف از ذینفعان، سازمان های دولتی نظیر اداره امور اقتصادی و دارائی و همچنین سازمان تامین اجتماعی هستند

چرا حسابرسی انجام می شود؟

شرکت ها باید قوانین و بخشنامه و دستورالعمل های ذینفعان خود را به درستی انجام دهند. برخی از این دستورالعمل ها شامل اداره امور اقتصادی و دارائی و همچنین سازمان تامین اجتماعی می باشند. ذینفعان حق دارند برای راستی آزمائی از اینکه شرکت ها وظایف قانونی خود را به درستی انجام می دهند یا خیر، هر از چند گاه یکبار، شرکت ها را حسابرسی نمایند.

در حسابرسی چه کارهائی انجام می شود ؟

همانطوریکه در بالاتر نیز ذکر شد، شرکت ها باید تکالیف قانونی خود را بدرستی عمل کنند. سازمان امور اقتصادی و دارائی به عنوان یک شریک کاری تمامی کسب و کارها، از شرکت ها انتظار دارد درآمدها و هزینه های خود را به درستی گزارش کنند. در ادامه سهم خویش از درآمد مورد نظر را تامین نموده و به دارائی واریز کنند. همچنین سازمان تامین اجتماعی نیز بر اساس بخشنامه های لازم، باید حق بیمه قراردادها و خدمات ارائه شده توسط خدمات دهندگان به شرکت ها را شناسائی و دریافت کند. پس در واقع سازمانهای دارائی و تامین اجتماعی به دنبال کسب درآمدهای لازم قانونی خود از شرکت ها هستند

راه حل شرکت داری برای پیش حسابرسی چیست؟

ما در شرکت داری با این اصل صریح قانونی کاملا موافقیم و اعتقاد داریم شرکت ها باید کل درآمدها و هزینه های قانونی خود را به ذینفعانشان بپردازند، اما با توجه به اینکه رسالت خود را بهبود فضای کسب و کار شرکت ها می دانیم و با انتشار علم و ارائه خدماتمان به شرکت ها به این هدف بزرگ می اندیشیم که شرکت ها به دلیل ندانستن قوانین و یا اجرای ناخواسته اشتباهات احتمالی خوشان و یا کارکنانشان نباید خسارت ببینند، لذا در زمینه های مختلف بالاخص بحث پیش حسابرسی قانونی به شرکت ها در این خصوص کمک می نمائیم

پیش حسابرسی قانونی

پس تا الآن فهمیدیم که ذینفعان شرکت ها برای اینکه بدانند شرکت ها تکالیفشان را به درستی انجام می دهند یا خیر. شخص یا تیمی را به آن شرکت اعزام می کنند تا موارد مربوطه را بازرسی و تحقیق کند. آیا حقی باید به سازمان مربوطه می رسیده است و توسط شرکت به دولت پرداخت نشده؟ آن مبلغ را از شرکت طلب کرده و دریافت کنند. و از طرفی گفتیم که ما در شرکت داری، رسالتی داریم تا نگذاریم شرکت ها به دلیل دانسته ها و اشتباهات احتمالی، خسارتی بینند.

پس یک خدمت به عنوان پیش حسابرسی قانونی را در گروه خدمات خود گنجنده ایم. شرکت ها می توانند با مراجعه به پلتفرم شرکت داری، درخواست پیش حسابرسی قانونی خود را پروژه کنند. این پروژه را در معرض دید فریلنسرهای مخص پلتفرم شرکت داری قرار دهند. با دریافت بهترین پیشنهاد مالی و زمانی، قبل از وقت حسابرسی قانونی توسط دولت، یک شخص یا شرکت را برای پیش حسابرسی قانونی به شرکتشان فرا خوانند. در ادامه اجازه دهند با بررسی کامل اسناد و مدارک موجود، اشتباهات احتمالی را کشف کرده و به صورت کاملا قانونی بطرف کنند. با اصلاح اشتباهات، از ورود خسارت سنگین و شوکه کننده گزارش حسابرسان قانونی به شرکتتان جلوگیری کنید.

مزیت پیش حسابرسی قانونی چیست ؟

در پیش حسابرسی ای که با تقاضای خودتان و توسط متخصصان شرکت داری انجام می شود شما متوجه اشتباهات احتمالی خود شده و قبل از حسابرسی قانونی سازمان های دولتی آنها را اصلاح می کنید ولی در حسابرسی قانونی امور اقتصادی و دارائی یا سازمان تامین اجتماعی، تمام این اشتباهات به عنوان بدهی برای شما از تاریخ اشتباه، ثبت شده و علاوه بر پرداخت آنها می بایست چندین برابر عدد مربوطه را به عنوان جریمه باید به سازمان مربوطه بپردازید

ما در شرکت داری تمامی زیرساخت های لازم و متخصصان مورد نیاز شرکت ها را یک جا جمع کرده ایم تا بتوانند با ارائه خدمات درست به شما، باعث شوند شرکتتان را به راحتی بیشتر و با هزینه ای پائین تر، ثبت، راه اندازی، پشتیبانی و توسعه دهید. برای ثبت درخواستتان می توانید به منوی ثبت پروژه در بالای صفحه رفته و پس از ثبت نام، پروژه خود را ثبت نمائید. از اینکه برای مطالعه این مقاله وقتتان را در اختیار ما گذاشید از شما کمال تشکر و قدردانی را داریم

نظر