دسته بندی ها

۱

۰۱ - خدمات ویژه کسب و کار

۰

۰۲ - خدمات ثبت و تغییرات شرکت

۳

۰۳ - خدمات ثبت برند

۰

۰۴ - خدمات برگزاری مجامع و تنظیم صورتجلسات

۲

۰۵ - خدمات اخذ مجوزهای کسب و کار

۰

۰۶- خدمات خرید و فروش و انتقال شرکت

۰

۰۷- خدمات راه اندازی کسب و کار

۱

۰۸- خدمات پشیبانی کسب و کار

۰

۰۹- خدمات توسعه کسب و کار

۰

۱۰- خدمات مشاوره کسب و کار

۰

۱۰۰۱- مشاوره کسب و کار

۰

۱۰۰۲- مشاوره مالی

۰

۱۰۰۳- مشاوره فنی

۰

۱۰۰۴- مشاوره مالیاتی

۰

۱۰۰۵- مشاوره سرمایه گذاری

۰

۱۰۰۶- مشاوره فناوری اطلاعات

۰

۱۰۰۷- مشاوره بیمه ای

۰

۱۰۰۸- مشاوره بانکی

۰

۱۰۰۹- مشاوره برنامه نویسی

۰

۱۰۱- اعطاء نمایندگی به منطقه خاص

۰

۱۰۱۰- مشاوره منابع انسانی

۰

۱۰۱۱- مشاوره تسهیلات

۰

۱۰۱۲- مشاوره خدمات رفاهی

۰

۱۰۱۳- مشاوره حقوقی

۰

۱۰۱۴- مشاوره استخدام

۰

۱۰۱۵- مشاوره تامین اجتماعی

۰

۱۰۱۶- مشاوره اداره کاری

۰

۱۰۱۷- مشاوره تنظیم قرارداد

۰

۱۰۱۸- مشاوره آموزشی

۰

۱۰۱۹- مشاوره ملکی

۰

۱۰۲- اعطاء نمایندگی به کل کشور

۰

۱۰۲۰- مشاوره اخذ مدرک تحصیلی

۰

۱۰۲۱- سایر مشاوره ها

۰

۱۰۳- بازرسی ویژه شعبه/ نمایندگی

۰

۱۰۴- اعتبارسنجی خریدار / فروشنده

۰

۱۰۵- تسهیل معاملات شرکت

۰

۱۰۶- برآورد قیمت خرید یا خدمات

۰

۱۰۷- راستی آزمایی فاکتور خرید

۰

۱۰۸- حسابرسی کشف فساد

۰

۱۰۹- پیش حسابرسی قانونی شرکت

۰

۱۱- خدمات بازرسی کسب و کار

۰

۱۱۰- مدیریت بحران در شرکت

۰

۱۱۰۱- بازرسی ویژه نمایندگی ها

۰

۱۱۰۲- بازرسی ویژه پروژه

۰

۱۱۰۳- بازرسی ویژه قراردادها

۰

۱۱۰۴- بازرسی ویژه شعب

۰

۱۱۰۵- بازرسی ویژه خرید کالا

۰

۱۱۰۶- بازرسی ویژه مدیرعامل

۰

۱۱۱- مدیریت پروژه توسعه ای شرکت

۰

۱۱۲- تامین سبد کالای پرسنل شرکت

۰

۱۱۳- دریافت اسناد مناقصه/ مزایده

۰

۱۱۴- شرکت در جلسه مناقصه/ مزایده

۰

۱۱۵- ایجاد بانک اطلاعاتی خاص

۰

۱۱۶- انجام وکالت رسمی به نمایندگی شرکت

۰

۱۱۷- انجام خدمات اداری عادی به نمایندگی شرکت

۰

۱۱۸- وصول مطالبات شرکت

۰

۱۱۹- پیدا کردن مشتری خاص

۰

۱۲- خدمات مالی و بانکی

۰

۱۲۰- پیداکردن محصول خاص

۰

۱۲۰۱- معرف افتتاح حساب بانکی

۰

۱۲۰۲- تامین مالی پروژه

۰

۱۲۰۳- شراکت در شرکت

۰

۱۲۰۴- ضامن بانکی

۰

۱۲۰۵- تامین مالی شرکت

۰

۱۲۰۶- مشاوره اخذ تسهیلات ریالی

۰

۱۲۰۷- پشتیبان صدور ضمانتنامه بانکی

۰

۱۲۰۸- وام دهنده خصوصی

۰

۱۲۰۹- مشاوره اخذ تسهیلات ارزی

۰

۱۲۱- پیدا کردن فروشنده خاص

۰

۱۲۲- مشاوره ثبت شرکت

۰

۱۲۳- مشاوره شرکت داری

۰

۱۲۴- ارزیابی عملکرد پرسنل شرکت

۰

۱۲۵- ثبت نام در وندور لیست مشتریان

۰

۱۲۶- آموزش خصوصی حرفه

۰

۱۲۷- سایر خدمات کسب و کار

۰

۱۳- خدمات رفاهی و تشریفات

۰

۱۳۰۱- خدمات تور های مسافرتی

۰

۱۳۰۲- برنامه ریزی و اجرای همایش

۰

۱۳۰۳- خدمات بیمه های تکمیلی

۰

۱۳۰۴- خدمات هتلینگ و اسکان مسافر

۰

۱۳۰۵- برنامه ریزی و اجرای کنفرانس

۰

۱۳۰۶- اخذ اقامت در دیگر کشورها

۰

۱۳۰۷- خدمات تامین سبد کالای پرسنل

۰

۱۳۰۸- برنامه ریزی و اجرای جشن سالیانه

۰

۱۳۰۹- خدمات مستر و ویزا کارت

۰

۱۳۱۰- خدمات بن و تخفیفات گروهی

۰

۱۳۱۱- برنامه ریزی و اجرای مهمانی های خاص

۰

۱۳۱۲- تامین اماکن مسافرتی

۰

۱۳۱۳- برنامه ریزی و اجرای رویداد

۰

۱۳۱۴- برگزاری نمایشگاههای تخصصی

۰

۱۴- خدمات بازاریابی و تبلیغات

۰

۱۴۰۱- برنامه ریزی تبلیغات

۰

۱۴۰۲- بازاریابی تلفنی

۰

۱۴۰۳- انتشار آگهی های رادیوئی

۰

۱۴۰۴- بازاریابی اینترنتی

۰

۱۴۰۵- ارسال آگهی

۰

۱۴۰۶- انتشار آگهی در رسانه های دیجیتال

۰

۱۴۰۷- اجرای تبلیغات

۰

۱۴۰۸- CRM

۰

۱۴۰۹- انتشار آگهی در رسانه های خانگی

۰

۱۴۱۰- فروش مستقیم

۰

۱۴۱۱- مدیریت شبکه های اجتماعی

۰

۱۴۱۲- انتشار آگهی در سینماها

۰

۱۴۱۳- تبلیغات گوگل

۰

۱۴۱۴- تامین هدایای تبلیغاتی

۰

۱۴۱۵- انتشار آگهی در ورزشگاه ها

۰

۱۴۱۶- تحقیقات بازار و تحلیل رقبا

۰

۱۴۱۷- سئوی حرفه ای وب سایت

۰

۱۴۱۸- انتشار آگهی در مجلات

۰

۱۴۱۹- بازاریابی تلگرام

۰

۱۴۲۰- دیجیتال مارکتینگ

۰

۱۴۲۱- انتشار آگهی در روزنامه ها

۰

۱۴۲۲- بازاریابی اینستاگرام

۰

۱۴۲۳- طراحی شعار تبلیغاتی

۰

۱۴۲۴- انتشار آگهی در سیستم حمل و نقل شهری

۰

۱۴۲۵- بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی

۰

۱۴۲۶- طراحی رنگ های سازمانی

۰

۱۴۲۷- توزیع تراکت

۰

۱۴۲۸- برندینگ

۰

۱۴۲۹- اجاره بیلبرد

۰

۱۴۳۰- طراحی برند بوک

۰

۱۴۳۱- بازاریابی ایمیلی

۰

۱۴۳۲- انتشار آگهی های تلویزیونی

۰

۱۴۳۳- سایر خدمات تبلیغات

۰

۱۵- خدمات بازرگانی و تدارکات کالا

۰

۱۵۰۱- تهیه و به روزرسانی لیست تامین کنندگان کالا

۰

۱۵۰۲- خرید کالا

۰

۱۵۰۳- انبارداری کالا

۰

۱۵۰۴- تهیه و به روزرسانی لیست مشتریان

۰

۱۵۰۵- خرید خدمات

۰

۱۵۰۶- اجاره فضای انبار

۰

۱۵۰۷- تهیه و به روزرسانی لیست خدمات دهندگان

۰

۱۵۰۸- واردات کالا

۰

۱۵۰۹- خدمات صرافی و انتقال پول

۰

۱۵۱۰- جستجوی محصول خاص

۰

۱۵۱۱- صادرات کالا

۰

۱۵۱۲- خدمات اعتبارات اسنادی

۰

۱۵۱۳- جستجوی تامین کننده خاص

۰

۱۵۱۴- حمل و نقل داخلی

۰

۱۵۱۵- مترجم همراه

۰

۱۶- خدمات طراحی و گرافیک

۰

۱۶۰۱- طراحی آرم و لوگو

۰

۱۶۰۲- طراحی پوستر

۰

۱۶۰۳- ویرایش عکس

۰

۱۶۰۴- طراحی ست اداری

۰

۱۶۰۵- طراحی بروشور

۰

۱۶۰۶- ویرایش و تدوین فیلم

۰

۱۶۰۷- طراحی وب سایت

۰

۱۶۰۸- طراحی انیمیشن

۰

۱۶۰۹- طراحی مفهومی

۰

۱۶۱۰- طراحی گرافیک

۰

۱۶۱۱- تبدیل PSD به HTML

۰

۱۶۱۲- طراحی واسط کاربر

۰

۱۶۱۳- طراحی آیکون

۰

۱۶۱۴- طراحی کارت ویزیت

۰

۱۶۱۵- طراحی تجربه کاربری

۰

۱۶۱۶- تصویرسازی

۰

۱۶۱۷- طراحی قالب وب سایت

۰

۱۶۱۸- طراحی بیلبرد

۰

۱۶۱۹- طراحی بنر

۰

۱۶۲۰- طراحی رزومه

۰

۱۶۲۱- طراحی کلیپ تبلیغاتی

۰

۱۶۲۲- تابلو سازی

۰

۱۶۲۳- عکاسی و فیلمبرداری

۰

۱۶۲۴- طراحی موشن گرافیک

۰

۱۶۲۵- سایر خدمات طراحی و گرافیک

۰

۱۷- خدمات تالیف، انتشار و چاپ

۰

۱۷۰۱- تالیف مقاله علمی

۰

۱۷۰۲- چاپ و انتشار کتاب

۰

۱۷۰۳- ساخت لوح تقدیر

۰

۱۷۰۴- تالیف متن سخنرانی

۰

۱۷۰۵- چاپ کارت ویزیت

۰

۱۷۰۶- ساخت پلاک فلزی

۰

۱۷۰۷- تالیف کتاب

۰

۱۷۰۸- چاپ ست اداری

۰

۱۷۰۹- چاپ برچسب

۰

۱۷۱۰- ترجمه مقاله

۰

۱۷۱۱- چاپ پوستر و کاتالوگ

۰

۱۷۱۲- چاپ

۰

۱۷۱۳- ترجمه کتاب

۰

۱۷۱۴- چاپ فلکس و بنر

۰

۱۷۱۵- چاپ تقویم و سررسید

۰

۱۷۱۶- تابلو سازی

۰

۱۷۱۷- سایر خدمات انتشار و چاپ

۰

۱۸- خدمات مالی و حسابداری

۰

۱۸۰۱- تنخواه گردانی

۰

۱۸۰۲- بستن حساب های مالی

۰

۱۸۰۳- تنظیم لوایح و شرکت در دعاوی بیمه ای

۰

۱۸۰۴- ثبت اسناد حسابداری

۰

۱۸۰۵- تهیه صورت های مالی

۰

۱۸۰۶- تنظیم لوایح و شرکت در دعاوی مالیاتی

۰

۱۸۰۷- حسابرسی تشخیص توانائی های کارکنان مالی

۰

۱۸۰۸- بایگانی اسناد حسابداری

۰

۱۸۰۹- تنظیم لوایح و شرکت در دعاوی ارزش افزوده ای

۰

۱۸۱۰- حسابرسی کشف فساد

۰

۱۸۱۱- تهیه گزارشات مالی

۰

۱۸۱۲- تنظیم و ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل

۰

۱۸۱۳- حسابرسی قانونی مالیاتی

۰

۱۸۱۴- نظارت و کنترل حسابها بصورت مداوم

۰

۱۸۱۵- تنظیم و ارسال لیست بیمه پرسنل

۰

۱۸۱۶- حسابرسی قانونی بیمه ای

۰

۱۸۱۷- تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد

۰

۱۸۱۸- نظارت بر کلیه امور حسابداری

۰

۱۸۱۹- حسابرسی قانونی ارزش افزوده ای

۰

۱۸۲۰- تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده

۰

۱۸۲۱- نظارت بر کلیه امور حسابرسی

۰

۱۸۲۲- وصول مطالبات

۰

۱۸۲۳- تحریر دفاتر قانونی

۰

۱۸۲۴- تنظیم گزارشات فصلی (خرید و فروش)

۰

۱۸۲۵- فروش نرم افزارهای مالی

۰

۱۸۲۶- ثبت نام و دریافت کد اقتصادی

۰

۱۸۲۷- ثبت نام و دریافت کدکارگاهی بیمه

۰

۱۸۲۸- نصب نرم افزارهای مالی

۰

۱۸۲۹- ثبت نام و دریافت گواهی مالیات بر ارزش افزوده

۰

۱۸۳۰- سایر خدمات مالی و حسابداری

۰

۱۹- خدمات اداری و پرسنلی

۰

۱۹۰۱- استخدام کارکنان شرکت

۰

۱۹۰۲- تغییر قرارداد پرسنل

۰

۱۹۰۳- فروش نرم افزارهای منابع انسانی

۰

۱۹۰۴- اخراج کارکنان نامناسب

۰

۱۹۰۵- تنظیم ساعات کارکرد پرسنل

۰

۱۹۰۶- نصب و راه اندازی سیستم های ساعت زنی

۰

۱۹۰۷- بازرسی از عملکرد پرسنل

۰

۱۹۰۸- تهیه لیست حقوق و دستمزد

۰

۱۹۰۹- تعمیرات سیستم های ساعت زنی

۰

۱۹۱۰- تهیه و عقد قرارداد با پرسنل

۰

۱۹۱۱- تهیه پرونده پرسنلی

۰

۱۹۱۲- مشاوره اداره کاری

۰

۱۹۱۳- تمدید قرارداد پرسنل

۰

۱۹۱۴- فروش سیستم های ساعت زنی

۰

۱۹۱۵- مشاوره قوانین تامین اجتماعی

۰

۲۰- خدمات فنی و مهندسی مکانیک

۰

۲۰۰۱- طراحی پمپ

۰

۲۰۰۲- بازرس فنی خرید تجهیزات

۰

۲۰۰۳- تعمیرات شیرآلات صنعتی

۰

۲۰۰۴- طراحی گیربکس

۰

۲۰۰۵- بازرس فنی ساخت تجهیزات

۰

۲۰۰۶- پیمانکار پایپینگ

۰

۲۰۰۷- طراحی کمپرسور

۰

۲۰۰۸- کنترل کیفی قطعات و تجهیزات

۰

۲۰۰۹- پیمانکار تاسیسات مکانیکی ساختمان

۰

۲۰۱- ثبت موسسه

۰

۲۰۱۰- طراحی توربین

۰

۲۰۱۱- ابعاد برداری قطعات و تجهیزات

۰

۲۰۱۲- ناظر تاسیسات مکانیکی

۰

۲۰۱۳- طراحی مخزن

۰

۲۰۱۴- نماینده فنی شرکت

۰

۲۰۱۵- ناظر پایپینگ

۰

۲۰۱۶- طراحی شیرآلات

۰

۲۰۱۷- اسکن سه بعدی

۰

۲۰۱۸- مدیر پروژه تعمیرات

۰

۲۰۱۹- طراحی پایپینگ

۰

۲۰۲- ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۰

۲۰۲۰- برآورد کننده قیمت ساخت قطعات

۰

۲۰۲۱- مدیر پروژه ساخت کارخانه

۰

۲۰۲۲- طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

۰

۲۰۲۳- برآورد کننده پروژه تاسیساتی

۰

۲۰۲۴- مدیر پروژه ساخت تاسیسات ساختمان

۰

۲۰۲۵- نقشه کشی قطعات صنعتی

۰

۲۰۲۶- تعمیرات پمپ

۰

۲۰۲۷- مدیر کارگاه جوشکاری

۰

۲۰۲۸- نقشه کشی تجهیزات صنعتی

۰

۲۰۲۹- تعمیرات گیربکس

۰

۲۰۳- ثبت شرکت سهامی خاص

۰

۲۰۳۰- مدیر کارگاه ماشینری

۰

۲۰۳۱- نقشه کشی ماشین آلات صنعتی

۰

۲۰۳۲- تعمیرات کمپرسور

۰

۲۰۳۳- مدیر سرویس های تعمیراتی

۰

۲۰۳۴- تعمیرات ماشین آلات دوار

۰

۲۰۳۵- تعمیرات توربین

۰

۲۰۳۶- مدیر کارگاه مکانیک

۰

۲۰۳۷- تعمیرات و نگهداری تاسیسات

۰

۲۰۳۸- ساخت مخازن

۰

۲۰۳۹- نصاب تجهیزات روتاری

۰

۲۰۴- ثبت شرکت پیمانکاری

۰

۲۰۴۰- خدمات جوشکاری

۰

۲۰۴۱- ساخت قطعات صنعتی

۰

۲۰۴۲- نصاب تجهیزات ثابت

۰

۲۰۴۳- خدمات آهنگری

۰

۲۰۴۴- ساخت تجهیزات صنعتی

۰

۲۰۴۵- خدمات بازسازی تجهیزات

۰

۲۰۴۶- خدمات لیزر و خم

۰

۲۰۴۷- ساخت ماشین آلات صنعتی

۰

۲۰۴۸- خدمات بازرسی فنی

۰

۲۰۴۹- خدمات تراشکاری

۰

۲۰۵- ثبت شرکت تضامنی

۰

۲۰۵۰- خدمات پرتونگاری

۰

۲۰۵۱- سایر خدمات مهندسی مکانیک

۰

۲۰۶- ثبت شرکت تعاونی

۰

۲۰۷- ثبت شرکت خارج از کشور

۰

۲۰۸- ثبت شرکت دانش بنیان

۰

۲۰۹- ثبت شرکت در مناطق آزاد

۰

۲۱- خدمات فنی و مهندسی عمران

۰

۲۱۰- ثبت شرکت سهامی عام

۰

۲۱۰۱- متره و برآورد

۰

۲۱۰۲- مدیر پروژه سدسازی

۰

۲۱۰۳- مدیر پروژه سیویل

۰

۲۱۰۴- طراحی سازه ساختمان

۰

۲۱۰۵- مدیر پروژه طراحی و معماری

۰

۲۱۰۶- مدیر پروژه ساخت کارخانه

۰

۲۱۰۷- طراحی معماری ساختمان

۰

۲۱۰۸- نظارت ساختمان

۰

۲۱۰۹- مدیر پروژه ساخت بنای ساختمان

۰

۲۱۱- ثبت شرکت صرافی

۰

۲۱۱۰- نقشه کشی ساختمان

۰

۲۱۱۱- اجرای ساختمان

۰

۲۱۱۲- مدیر پروژه نظارت

۰

۲۱۱۳- سایر خدمات مهندسی عمران

۰

۲۱۲- ثبت شرکت مشاور

۰

۲۱۳- ثبت شرکت هلدینگ

۰

۲۱۴- پلمپ دفاتر قانونی

۰

۲۱۵- ثبت آگهی افزایش سرمایه شرکت

۰

۲۱۶- ثبت آگهی تغییر اعضاء هییت مدیره

۰

۲۱۷- ثبت آگهی تغییر آدرس شرکت

۰

۲۱۸- ثبت آگهی تغییر موضوع شرکت

۰

۲۱۹- ثبت آگهی کاهش سرمایه شرکت

۰

۲۲- سایر خدمات فنی و مهندسی

۰

۲۲۰- ثبت آگهی انتخاب بازرسین

۰

۲۲۰۱- طراح تاسیسات برقی

۰

۲۲۰۲- خدمات مهندسی الکترونیک

۰

۲۲۰۳- مدیر پروژه برق

۰

۲۲۰۴- مجری پروژه های برقی

۰

۲۲۰۵- خدمات مهندسی کنترل

۰

۲۲۰۶- مدیر پروژه ابزاردقیق

۰

۲۲۰۷- مجری پروژه های مخابراتی

۰

۲۲۰۸- خدمات مهندسی فرآیند

۰

۲۲۰۹- مدیر پروژه کشاورزی

۰

۲۲۱- ثبت آگهی برگزاری مجامع شرکت

۰

۲۲۱۰- مجری پروژه های الکترونیکی

۰

۲۲۱۱- خدمات مهندسی شیمی

۰

۲۲۱۲- طراحی سیستم آتش نشانی

۰

۲۲۱۳- مجری پروژه های ابزاردقیق

۰

۲۲۱۴- خدمات مهندسی کشاورزی

۰

۲۲۱۵- مجری پروژه های ایمنی و آتش نشانی

۰

۲۲۱۶- خدمات مهندسی آب و فاضلاب

۰

۲۲۱۷- سایر خدمات فنی و مهندسی

۰

۲۲۲- ثبت آگهی تصویب ترازنامه مالی

۰

۲۲۳- ثبت آگهی تعداد شرکاء و سهامداران

۰

۲۲۴- ثبت آگهی تغییر نام شرکت

۰

۲۲۵- ثبت آگهی تغییرات تمدید بازرسین

۰

۲۲۶- ثبت آگهی ورود یا خروج شریک

۰

۲۲۷- ثبت سایر آگهی های تغییرات شرکت

۰

۲۲۸- سایر خدمات ثبت شرکت ها

۰

۲۳- خدمات سخت افزار، نرم افزار و فنآوری اطلاعات

۰

۲۳۰۱- نصب و برنامه ریزی تلفن سانترال

۰

۲۳۰۲- برنامه نویسی خصوصی

۰

۲۳۰۳- راه اندازی سرور لینوکس

۰

۲۳۰۴- کابل کشی و سخت افزار شبکه

۰

۲۳۰۵- تعمیرات و نگهداری شبکه

۰

۲۳۰۶- راه اندازی اتاق سرور

۰

۲۳۰۷- مدیریت نرم افزاری و راه اندازی شبکه

۰

۲۳۰۸- تعمیرات دوره ای کامپیوتر و پرینتر

۰

۲۳۰۹- راه اندازی سرور ویندوز

۰

۲۳۱۰- طراحی وب سایت

۰

۲۳۱۱- تعمیرات نرم افزاری کامپیوتر

۰

۲۳۱۲- نصب ویندوز و سایر نرم افزارها

۰

۲۳۱۳- طراحی و تولید اپلیکیشن

۰

۲۳۱۴- مجازی سازی فعالیت های شرکت

۰

۲۳۱۵- سایر خدمات کامپیوتری

۰

۲۴- خدمات آموزش

۰

۲۴۰۱- برنامه ریزی آموزشی

۰

۲۴۰۲- آموزش دوره های فنی و مهندسی

۰

۲۴۰۳- آموزش دوره های برنامه ریزی و کنترل پروژه

۰

۲۴۰۴- نیاز سنجی آموزشی

۰

۲۴۰۵- آموزش دوره های بازرگانی

۰

۲۴۰۶- آموزش دوره های بهره وری

۰

۲۴۰۷- آموزش دوره های زبان های خارجی

۰

۲۴۰۸- آموزش دوره های خرید و تدارکات

۰

۲۴۰۹- آموزش دوره های کنترل کیفیت

۰

۲۴۱۰- آموزش دوره های مدیریت

۰

۲۴۱۱- آموزش دوره های ایمنی و بهداشت

۰

۲۴۱۲- آموزش دوره های بازرسی فنی

۰

۲۴۱۳- آموزش دوره های مالی و حسابداری

۰

۲۴۱۴- آموزش دوره های محیط زیست

۰

۲۴۱۵- آموزش دوره های کسب و کار

۰

۲۴۱۶- آموزش دوره های اداری و منابع انسانی

۰

۲۴۱۷- آموزش دوره های روابط عمومی

۰

۲۴۱۸- آموزش دوره های حقوقی و قراردادها

۰

۲۴۱۹- آموزش خصوصی حرفه تخصصی

۰

۲۴۲۰- آموزش دوره های برنامه نویسی

۰

۲۴۲۱- کوچینگ و مشاوره های شغلی

۰

۲۴۲۲- آموزش سایر دوره ها

۰

۲۵- سایر تخصص های کسب و کار

۰

۲۵۰۱- دستیار مجازی

۰

۲۵۰۲- نظافتچی

۰

۲۵۰۳- مشاور تغذیه

۰

۲۵۰۴- وکیل رسمی

۰

۲۵۰۵- آرایشگر خصوصی

۰

۲۵۰۶- محافظ شخصی

۰

۲۵۰۷- راننده خصوصی

۰

۲۵۰۸- ماساژور خصوصی

۰

۲۵۰۹- پزشک خانوادگی

۰

۲۵۱۰- آشپز خصوصی

۰

۲۵۱۱- روانشناس خصوصی

۰

۲۵۱۲- تعمیرگاه بر خودرو

۰

۲۵۱۳- آبدارچی

۰

۲۵۱۴- بیمه گر

۰

۲۵۱۵- پیک خصوصی

۰

۲۵۱۶- مربی ورزشی

۰

۲۵۱۷- کارپرداز خصوصی

۰

۳۰۱- ثبت برند

۰

۳۰۲- ثبت طرح صنعتی

۰

۳۰۳- ثبت اختراع

۰

۳۰۴- ثبت مالکیت نرم افزار

۰

۳۰۵- تمدید برند

۰

۳۰۶- تمدید طرح صنعتی

۰

۳۰۷- تمدید اختراع

۰

۳۰۸- تمدید مالکیت نرم افزار

۰

۳۰۹- دعاوی حقوقی مالکیت معنوی

۰

۳۱۰- سایر خدمات ثبت برند

۰

۴۰۱- برگزاری مجامع شرکت تعاونی

۰

۴۰۲- برگزاری مجامع شرکت سهامی عام

۰

۴۰۳- برگزاری مجامع شرکت های هلدینگ

۰

۴۰۴- برگزاری مجامع موسسات مالی

۰

۴۰۵- تنظیم صورتجلسه انحلال شرکت

۰

۴۰۶- تنظیم صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود

۰

۴۰۷- تنظیم صورتجلسات شرکت پیمانکاری

۰

۴۰۸- تنظیم صورتجلسات شرکت تضامنی

۰

۴۰۹- تنظیم صورتجلسات شرکت تعاونی

۰

۴۱۰- تنظیم صورتجلسات شرکت دانش بنیان

۰

۴۱۱- تنظیم صورتجلسات شرکت سهامی خاص

۰

۴۱۲- تنظیم صورتجلسات شرکت سهامی عام

۰

۴۱۳- تنظیم صورتجلسات شرکت صرافی

۰

۴۱۴- تنظیم صورتجلسات شرکت مهندسین مشاور

۰

۴۱۵- تنظیم صورتجلسات شرکت های هلدینگ

۰

۴۱۶- تنظیم صورتجلسات موسسات مالی و بانک ها

۰

۴۱۷- تنظیم صورتجلسات موسسه

۰

۴۱۸- تنظیم صورتجلسات موسسه قرض الحسنه

۰

۴۱۹- برگزاری مجامع سایر شرکت ها

۰

۵۰۱- اخذ جواز تاسیس صنایع

۰

۵۰۲- اخذ رتبه پیمانکاری

۰

۵۰۳- اخذ رتبه مشاور

۰

۵۰۴- اخذ کارت بازرگانی

۰

۵۰۵- اخذ کد اقتصادی

۰

۵۰۶- اخذ گواهی ارزش افزوده

۰

۵۰۷- اخذ پروانه کسب

۰

۵۰۸- اخذ پروانه بهره برداری

۰

۵۰۹- اخذ استاندارد ملی

۰

۵۱۰- اخذ کارت عضویت اتاق بازرگانی

۰

۵۱۱- اخذ مجوز آزمایشگاه تشخیص طبی

۰

۵۱۲- اخذ مجوز آموزشگاه علمی آزاد

۰

۵۱۳- اخذ مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای

۰

۵۱۴- اخذ مجوز اتاق مشترک بازرگانی

۰

۵۱۵- اخذ مجوز استخراج و اکتشاف نفت

۰

۵۱۶- اخذ مجوز افتا

۰

۵۱۶- جستجوی مشتری خاص

۰

۵۱۷- اخذ مجوز امور حفاظتی و مراقبتی

۰

۵۱۷- حمل و نقل خارجی

۰

۵۱۸- اخذ مجوز انتشارات

۰

۵۱۸- جستجوی خدمات دهنده خاص

۰

۵۱۹- اخذ مجوز انجام فعالیت های بالادستی نفت

۰

۵۱۹- خدمات گمرکی

۰

۵۲۰- اخذ مجوز انجمن های تخصصی

۰

۵۲۰- خدمات بیمه حمل

۰

۵۲۱- اخذ مجوز باشگاه بدنسازی

۰

۵۲۲- اخذ مجوز باشگاه ورزشی

۰

۵۲۳- اخذ مجوز برگزاری دوره های کنکور

۰

۵۲۴- اخذ مجوز تاسیس اتحادیه

۰

۵۲۵- اخذ مجوز تاسیس بانک

۰

۵۲۶- اخذ مجوز تاسیس بیمارستان

۰

۵۲۷- اخذ مجوز تاسیس پژوهشکده

۰

۵۲۸- اخذ مجوز تاسیس دانشگاه

۰

۵۲۹- اخذ مجوز تاسیس درمانگاه

۰

۵۳۰- اخذ مجوز تاسیس کلینیک

۰

۵۳۱- اخذ مجوز تاسیس مراکز توانبخشی معلولین

۰

۵۳۲- اخذ مجوز تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین

۰

۵۳۳- اخذ مجوز تاسیس مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست

۰

۵۳۴- اخذ مجوز تاسیس مهد کودک

۰

۵۳۵- اخذ مجوز تاسیس پتروشیمی و پالایشگاه

۰

۵۳۶- اخذ مجوز تاسیس مراکز درمانی بیماران روانی

۰

۵۳۷- اخذ مجوز تولید نرم افزار فرهنگی

۰

۵۳۸- اخذ مجوز چاپ و انتشار

۰

۵۳۹- اخذ مجوز حمل و نقل خارجی

۰

۵۴۰- اخذ مجوز حمل و نقل داخلی

۰

۵۴۱- اخذ مجوز خبرگزاری

۰

۵۴۲- اخذ مجوز خدمات اعزام دانشجو

۰

۵۴۳- اخذ مجوز خدمات انفورماتیک

۰

۵۴۴- اخذ مجوز خدمات بیمه ای

۰

۵۴۵- اخذ مجوز خدمات مسافرت هوایی

۰

۵۴۶- اخذ مجوز دفاتر اسناد رسمی

۰

۵۴۷- اخذ مجوز دفاتر ترجمه رسمی

۰

۵۴۸- اخذ مجوز دفاتر هواپیمایی

۰

۵۴۹- اخذ مجوز شرکت تعاونی

۰

۵۵۰- اخذ مجوز شرکت لیزینگ

۰

۵۵۱- اخذ مجوز شرکت مسافربری

۰

۵۵۲- اخذ مجوز شرکت های بازاریابی شبکه ای

۰

۵۵۳- اخذ مجوز شرکت های بازرس قانونی

۰

۵۵۴- اخذ مجوز شرکت های حسابرسی

۰

۵۵۵- اخذ مجوز صرافی

۰

۵۵۶- اخذ مجوز صندوق قرض الحسنه

۰

۵۵۷- اخذ مجوز کاریابی

۰

۵۵۸- اخذ مجوز کاریابی الکترونیکی

۰

۵۵۹- اخذ مجوز کانون تبلیغاتی

۰

۵۶۰- اخذ مجوز کسب و کارهای اینترنتی

۰

۵۶۱- اخذ مجوز کلینیک مددکاری

۰

۵۶۲- اخذ مجوز مراکز خدمات بهزیستی

۰

۵۶۳- اخذ مجوز مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی

۰

۵۶۴- اخذ مجوز مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

۰

۵۶۵- اخذ مجوز مراکز درمانی معتادین

۰

۵۶۶- اخذ مجوز مراکز نگهداری سالمندان

۰

۵۶۷- اخذ مجوز مطب پزشکی

۰

۵۶۸- اخذ مجوز موسسات آموزش عالی

۰

۵۶۹ - اخذ مجوز موسسات حج و زیارتی

۰

۵۷۰- اخذ مجوز موسسات خیریه

۰

۵۷۱- اخذ مجوز موسسات سینمایی

۰

۵۷۲- اخذ مجوز موسسات فرهنگی و هنری

۰

۵۷۳- اخذ مجوز موسسات گردشگری

۰

۵۷۴- اخذ مجوز موسسات مالی و پولی

۰

۵۷۵- اخذ مجوز موسسه پرستاری در منزل

۰

۵۷۶- اخذ مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

۰

۵۷۷- اخذ مجوز نمایندگی بیمه

۰

۵۷۸- اخذ مجوز های نظامی و انتظامی

۰

۵۷۹- اخذ سایر مجوز ها

۰

۶۰۱- ارزش و قیمت گذاری شرکت

۰

۶۰۲- ارزش و قیمت گذاری برند

۰

۶۰۳- ارزش و قیمت گذاری کارخانه

۰

۶۰۴- ارزش و قیمت گذاری سهام شرکت

۰

۶۰۵- ارزش و قیمت گذاری دارایی ها

۰

۶۰۶- مشاوره خرید و فروش شرکت

۰

۶۰۷- ورود شرکت به بورس و فرابورس

۰

۶۰۸- نقل و انتقالات قانونی شرکت ها و کارخانجات

۰

۷۰۱- طراحی مدل کسب و کار

۰

۷۰۲- طراحی محتوای فرم های اداری

۰

۷۰۳- نگارش محتوای رزومه شرکت

۰

۷۰۴- طراحی بیزنس پلن

۰

۷۰۵- طراحی گرافیک فرمها و جداول

۰

۷۰۶- نگارش محتوای وب سایت شرکت

۰

۷۰۷- طراحی خط مشی شرکت

۰

۷۰۸- طراحی جداول محاسباتی در اکسل

۰

۷۰۹- نگارش محتواهای تبلیغاتی

۰

۷۱۰- طراحی استراتژی شرکت

۰

۷۱۱- نگارش شرح وظایف پرسنل

۰

۷۱۲- تهیه محتوای شبکه های اجتماعی

۰

۷۱۳- طراحی طرح توجیهی راه اندازی

۰

۷۱۴- نگارش روش گردش امور در شرکت

۰

۷۱۵- نگارش نامه معرفی شرکت به مشتریان

۰

۷۱۶- طراحی طرح توجیهی برای وام

۰

۷۱۷- راه اندازی صفر تا صدی کسب و کار

۰

۷۱۸- نگارش محتوای ابزارهای تبلیغاتی

۰

۷۱۹- طراحی چارت سازمانی

۰

۷۲۰- تهیه منوی محصولات و خدمات

۰

۷۲۱- راه اندازی زیر ساخت های کلی شرکت

۰

۷۲۲- تدوین آئین نامه معاملات شرکت

۰

۷۲۳- سایر خدمات راه اندازی کسب و کار

۰

۸۰۱- مشاوره مدیرعامل

۰

۸۰۲- بازرسی کالای در حال ساخت

۰

۸۰۳- بازرسی کالا قبل از ارسال

۰

۸۰۴- بازرسی ویژه امور خاص مدیرعامل

۰

۸۰۵- بازرسی ویژه پروژه

۰

۸۰۶- اخذ مفاصا حساب مالیاتی

۰

۸۰۷- اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی

۰

۸۰۸- انجام خدمات اداری به نمایندگی شرکت

۰

۸۰۹- تجهیز / برچیدن کارگاه

۰

۸۱۰- خدمات مالی و بانکی

۰

۸۱۱- خدمات اداری و پرسنلی

۰

۸۱۲- خدمات آموزش

۰

۸۱۳- خدمات رفاهی و تشریفات

۰

۸۱۴- خدمات فروش و بازاریابی

۰

۸۱۵- خدمات چاپ و تبلیغات

۰

۸۱۶- خدمات تدارکات و بازرگانی

۰

۸۱۷- خدمات طراحی و گرافیک

۰

۸۱۸- خدمات تالیف و انتشار

۰

۸۱۹- خدمات حسابداری

۰

۸۲۰- خدمات فنی و مهندسی

۰

۸۲۱- خدمات سخت افزار و نرم افزار

۰

۸۲۲- خدمات ایاب و ذهاب

۰

۸۲۳- خدمات حمل و نقل و ترخیص

۰

۸۲۴- خدمات آبدارخانه و آشپزخانه

۰

۸۲۵- خدمات بیمه ای

۰

۸۲۶- خدمات تغذیه و سلامت

۰

۸۲۷- خدمات ورزشی

۰

۸۲۸- خدمات روانشاسی و سلامت

۰

۸۲۹- خدمات پزشکی و بهداشتی

۰

۸۳۰- سایر خدمات پشتیبانی کسب و کار

۰

۹۰۱ - تجزیه و تحلیل کسب و کار

۰

۹۰۲- عارضه یابی و تنظیم سند توسعه

۰

۹۰۳- ارزیابی شایستگی کارکنان

۰

۹۰۴- ارزیابی شایستگی مدیران

۰

۹۰۵- استخدام مدیر / کارکنان مناسب

۰

۹۰۶- اخراج کارکنان نامناسب

۰

۹۰۷- تنظیم سند استراتژی کسب و کار

۰

۹۰۸- تنظیم برنامه های آموزشی کارکنان

۰

۹۰۹- پیدا کردن شرکت برای اخذ نمایندگی

۰

۹۱۰- راه اندازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان

۰

۹۱۱- پیاده سازی، ممیزی و اخذ گواهینامه های ایزو

۰

۹۱۲- سایر خدمات توسعه کسب و کار