پروفایل مبینا کریمی

مبینا کریمی ۰
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران-تهران-تهران

دانشجو مهندسی صنایع

دانشگاه آزاد اسلامی _واحد تهران غرب 

سابقه کار بخش IT بیمه 

اپراتور کافی نت 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید